De voor- en nadelen van een e-bike voor woon-werkverkeer

Nederland wordt steeds voller, waardoor het tijd wordt voor alternatieven. Natuurlijk zijn auto's mooi, maar het is vrij zinloos om met zijn allen in een rijtje te gaan staan in dozen, terwijl we ook kunnen bewegen. Op een elektrische fiets bijvoorbeeld.

e-bike

Aangezien Nederland zowel op de weg als op het spoor dreigt dicht te slibben, wordt de roep om het niet-recreatieve gebruik van e-bikes steeds sterker. Begin deze maand werden we nog aangeschreven door de International Bike Group, een commerciƫle partij met grootse plannen om e-bikes in Nederland op grote schaal zakelijk te registreren. Maar hoe realistisch is dit? We pluizen een aantal voor- en nadelen uit.

Voordelen e-bike

 • Een e-bike is een zeer efficiënte en snelle manier om direct van A naar B te reizen
 • Op een e-bike krijg je beweging, een welkome component voor met name mensen met een zittend beroep
 • Een e-bike is redelijk CO2-neutraal
 • Nederland heeft als fietsland bij uitstek al een uitstekende fiets--infrastructuur

Nadelen e-bike

 • Op een e-bike zijn de mogelijkheden om dingen mee te nemen beperkt
 • Een e-bike is doorgaans geschikt voor slechts een persoon, je kunt er bijvoorbeeld geen kinderen mee vervoeren. Dit maakt hem onpraktisch voor mensen die op weg van of naar het werk hun kinderen afzetten
 • Pittige kosten bij privé-aanschaf: de aanschafprijs van een fatsoenlijke e-bike bedraagt minimaal 2.500 euro, en loopt op tot boven de 5.000 euro
 • Zakelijk gebruik van een fiets wordt momenteel ronduit onmogelijk gemaakt door bizar ingewikkelde overheidsregeltjes
 • Het Nederlandse weer nodigt vaak niet uit om op de fiets te stappen, vooral in de periode oktober-maart
 • Op een snelle e-bike val je vaak tussen wal en schip: gemotoriseerd verkeer is sneller, en fietsverkeer langzamer. Ook is de plaats op de weg niet altijd even duidelijk
 • Er is buitenshuis niet altijd even goede mogelijkheid om een e-bike te stallen of deze op te laden. Daarnaast zullen weinig mensen geneigd zijn hun dure e-bike buiten te stallen, helemaal in openbare stallingen
 • Op een e-bike ben je als verkeersdeelnemer kwetsbaarder dan in een auto of trein

Uit praktisch oogpunt kan je er niet omheen om de e-bike op zijn minst serieus te betrekken in plannen voor toekomstige mobiliteit, maar er kleven - zoals u ziet - wel de nodige bezwaren aan. Sommige daarvan zijn weg te poetsen, anderen niet. Je kunt per slot van rekening niet de regen wegtoveren.

Daarnaast komen er steeds meer 'last mile' alternatieven beschikbaar: een OV-fiets, e-step, een e-scooter, deelauto's, Uber. Hierbij moet aangemerkt worden dat we redeneren vanuit de grote stad, terwijl e-bikes juist heel handig zijn voor mensen die - zeg - vijftien kilometer buiten de stad wonen. Het valt echter nog te bezien of we binnenkort inderdaad een massale transitie van auto/trein/tram/bus naar e-bike gaan zien.