""Boeven vangen"": politie keek jarenlang mee met ANPR-camera's Amsterdam

De politie blijkt, zonder dat het publiek het officieel weet, als jaren mee te gluren bij de ANPR-camera's die omwille van de milieuzones, rond Amsterdam zijn gezet. Ze willen weten wanneer criminelen de stad in- en uitgaan, maar worden teruggefloten omwille van privacywetgeving.

A10 Nieuwe Meer

De camera's, die sinds 2009 hangen, werden voor het eerst 'afgetapt' in 2013, toen prins Willem-Alexander veranderde in een koning. Omwille van de staatsveiligheid werd toegestaan dat de politie meekeek, en omdat het zo convenient was, zijn ze dit maar blijven doen. Niet helemaal koosjer, zo vinden ook de privacycommissie van de gemeente Amsterdam (CPA) en een extern adviesbureau (PBLQ). En dus moet de politie stoppen met spioneren, zo meldt dagblad Trouw.

U kunt zich inderdaad afvragen wat de wettelijke basis om milieuzone-camera's te gebruiken bij het opsporen of volgen van criminelen. Nog los van het feit dat een beetje crimineel regelmatig van auto wisselt, en zeker niet het hele jaar met een en hetzelfde kenteken rondrijdt. Hierin hangt veel af van hoe de politie zijn zoektocht gestalte heeft gegeven. Keek er iemand fysiek mee, en/of is er een groot sleepnet uitgeworpen, waaruit de benodigde data is gefilterd, of kreeg de controlekamer een lijst met kentekens, met het verzoek deze te registreren zodra ze voorbijreden? Het laatste geval is stukken gerichter en minder ingrijpend in de persoonlijke levenssfeer van de burger dan het eerste. Welke methode is gehanteerd, is ons niet bekend.

Geen gegevens

Het CPA en PBLQ onderzoeken nog welke actie ze ondernemen. Het is mogelijk dat er een melding uitgaat naar de Autoriteit Persoonsgegevens wegens een datalek. Immers, er was geen duidelijk mandaat voor de politie om in camera's (53 stuks in totaal), die voor een ander doel zijn opgehangen, mee te kijken. Trouw:

"Zo zijn de gevolgen voor de privacy van stadbewoners en bezoekers niet onderzocht. Ook is er geen cameraplan gemaakt, waarin de politie beargumenteert waarom ze juist op die plekken ANPR-camera’s nodig hebben."

ANPR-camera's (Automatic Name Plate Recognition) registreren de kentekens van alle auto's die voorbijrijden, en vergelijken deze met een database. Dit kan een database van de belastingdienst zijn (openstaande aanslagen), maar ook van een gemeentelijke milieuzone of van de douane. Eerder al werd het gebruik van ANPR-camera's door de belastingdienst om te controleren op ontduiking van de bijtellingsregels, verboden.