Onderzoekers: uitstoot maakt je dement

Volgens een uitgebreid team van universitaire onderzoekers is je geliefde benzineslurper definitief nadelig voor je brein. De uitstoot van bepaalde deeltjes kan de kans op Alzheimer en dementie verhogen.

Onderzoekers: uitstoot maakt je dement

Volgens EV-voorvechters is het al jaren duidelijk: slimme, vooruitstrevende mensen rijden elektrisch. Eindeloos doorrijden in een grootverbruiker van fossiele brandstoffen is immers voor kortzichtige dommeriken.

Een nieuw Amerikaans onderzoek lijkt die instelling voorzichtig te bevestigen. Een team van onderzoekers drie vooraanstaande Amerikaanse universiteiten en de universiteit van Kopenhagen zijn namelijk tot de conclusie gekomen dat uitstoot slecht is voor je brein.

Fijnstof en Alzheimer

De aanstichter van het fenomeen is uiteraard een fijnstof, in dit geval een goedje dat naar de naam PM 2.5 luistert. Het stofje is klein genoeg om de longen binnen te dringen en zorgt daar voor hoesten, irritatie en kortademigheid. De gevolgen gaan echter verder dan dat.

De onderzoekers bekeken de periode van 2000-2017 en vergeleken de data van vervuiling met die van data over neurologische aandoeningen. Uit die vergelijking trok het team de conclusie dat mensen in gebieden met een hoge vervuilingsgraad een 9% hogere kans hebben op de ziekte van Alzheimer en een 6-7% hogere kans op dementie.

Correlatie vs causatie

Het onderzoek legde er nog even de nadruk op dat hoge concentraties van PM 2.5 voornamelijk afkomstig zijn van het verkeer. Drukke straten en lange files vol verbrandingsmotoren hebben dus actief een negatief effect op de gezondheid van je brein.

Althans, dat zijn de vermoedens van het team. In het onderzoek durven de onderzoekers namelijk nergens harde conclusies te trekken. Correlatie is immers niet hetzelfde als causatie. Verder dan 'geobserveerde associaties' gaat het team dan ook niet.