Huh? BBB wil autoloze zondag in Brabant

Zet je Manta maar vast weer op de opreit. De Noord-Brabantse fractie van de BB pleit er namelijk voor de beruchte autoloze zondag opnieuw in te voeren.

Huh? BBB wil autoloze zondag in Brabant

De Boer Burger Beweging scharen we nu niet bepaald onder het bekende clubje autohatende politieke partijen. PvDa-GroenLinks achtige plannen zijn immers niet echt te rijmen met het imago van voorvechters van de brandstofverslindende agrarische industrie. De Noord-Brabantse fractie van de partij heeft die memo echter niet meegekregen. De lokale BBB pleit namelijk voor het opnieuw invoeren van autoloze zondagen.

Autoloze zondag

Het idee voor een autoloze zondag stamt uit de tijde van de Tweede Wereldoorlog, maar het werd pas dertig jaar later echt een begrip. Vanwege het Arabische olie-embargo van 1973 werden er in Nederland tien autoloze zondagen ingesteld. Het verbod op autogebruik diende destijds om de druk op de slinkende oliereserves te verminderen. Het leverde bijzondere taferelen op.

Europees initiatief

De Noord-Brabantse BBB-fractie heeft echter andere redenen om de heilige koe op zondag niet buiten de weides te laten. De partij meent dat de autoloze zondag de saamhorigheid van tussen bewoners en bezoekers zal verbeteren, en het aantal verkeersdoden flink zal verminderen.

Bovendien komt de regio dan in lijn met het nabijgelegen België, dat sinds 1994 tijdens de Europese Mobiliteitsweek (16 t/m 22 september) autoloze zondagen instelt. Zo zijn verschillende stadscentra bij de zuiderburen gesloten voor gemotoriseerd verkeer.

De Brabantse BBB-fractie is de grootste in de Brabantse Staten, maar maakt geen onderdeel uit van de coalitie. De fractie heeft het college gevraagd om gemeentes en particulieren te polsen voor het organiseren van de autoloze zondag.

BBB is niet de enige die recent plannen voor een autoloze zondag geopperd heeft. In maart vorig jaar bracht de gemeente Groningen onder invloed van Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA en de ChristenUnie al naar buiten enthousiast te zijn over een dergelijk plan. Tot nu toe is er echter nog niets van gekomen.

Nieuws
  • Comedy Central, NL Beeld / Regiofotografie, NL Beeld / Collectie Spaarnestad