Politie gaat flitsfiles tackelen. Maar nu echt.

De politie is je beste vriend, dus ook als ze in de berm van de snelweg ordinair bonnen staat binnen te harken. Af en toe gedraagt het flitspersoneel zich echter als die laatste verjaardagsgast die maar niet wil vertrekken. Dat gaat veranderen.

De laatste jaren stak een nieuw fenomeen de kop op langs de Nederlandse snelweg. Naast lelijke geluidsschermen, schunnige parkeerplaatsseks, en viesdure tankstations beleefde Nederland steeds vaker de flitsfile. Deze gaat als volgt: op een stuk snelweg dat qua verkeersintensiteit al aan bijna aan zijn taks zit stelt een BOA zijn flitsapparatuur op, met als gevolg dat voorbijkomend verkeer gaat remmen, en een file ontstaat. Enigszins begrijpelijk, voor het bedrag dat je tegenwoordig voor een snelheidsboete moet aftikken kan je ook business class een continent overvliegen. 

Met name de mannen (en vrouwen?) van de Verkeers Informatie Dienst (VID) klaagden steen en been over deze onnodige filevorming. En zij kunnen het weten, ze zitten de hele dag met hun neus op het scherm vele traffic cams te observeren.

De laatste 4 maanden van 2015 telde de VID liefst 24 flitsfiles, en dat was ruim nadat de discussie over flitsfiles met de politie in alle hevigheid was gevoerd. Wie een beetje logisch nadenkt weet ook dat je bij langzaamrijdend en stilstaand verkeer precies 0% van de voorbijgangers bekeurt, maar kennelijk is deze vrij logische gedachtengang sommige mensen wat moeilijk aan het verstand te peuteren. 

Aan de andere kant: iemand die alleen al bij het zien van een radarapparaat van 2 turf hoog als een bezetene op haar of zijn rem stampt (of van zijn motor lazert), is die zijn rijbewijs wel waard? Maar goed, het gebeurt.

Onnodige files irriteren niet alleen de automobilist en zijn baas/vrouw/zakenafspraak, maar ook de dienstdoende minister, want zij wordt op files afgerekend. Op 1 juli 2015 stuurde minister Schultz een brief aan de Tweede Kamer waarin gesteld werd:

Rijkswaterstaat heeft daarom in 2010 afspraken gemaakt met toenmalige KLPD over snelheidscontroles en files. Als Rijkswaterstaat constateert dat er door een snelheidscontrole een file ontstaat wordt dit gemeld aan de politie. In het overleg tussen de politie en Rijkswaterstaat van 18 juni jl. zijn deze afspraken opnieuw tegen het licht gehouden. Dit vanwege de nieuwe politie organisatie waarin naast de landelijke eenheid ook de regionale eenheden snelheidscontroles op het hoofdwegennet uitvoeren. Geconstateerd is dat de afspraken geactualiseerd moeten worden.

Het duurde even, maar de actualisatie is nu hier. De NOS meldt:

Afgesproken is nu dat Rijkswaterstaat de politiemeldkamer inseint als een flitsactie leidt tot slechte doorstroming van het verkeer. De meldkamer zoekt dan contact met het mobiele flitsteam. In de meeste gevallen wordt de flitsactie dan stopgezet.

Voor een dergelijke simpele communicatieafspraak was kennelijk 6 jaar tijd nodig. Welkom in de bureaucratie. Door de toevoeging 'in de meeste gevallen' is er overigens geen garantie dat de BOA zijn boeltje pakt, maar soit. We zullen aan het einde van het jaar zien of de nieuwe afspraken goed hebben uitgepakt.