Uber zorgt ervoor dat de autoindustrie blijft groeien

Als we onze auto delen, is het logisch dat autofabrikanten minder kunnen afzetten en dat de totale uitstoot afneemt, toch? Neen, helaas.

Tegen auto-delen wordt heel verschillend aangekeken. In geëngageerde kringen is het de apotheose van verantwoord leven en een overwinning op het gehate automotieve grootkapitaal. Aan de andere kant staan autobouwers die doodsbang zijn dat de gouden tijden achter hen liggen omdat ze in toekomst minder zullen verkopen. Als iedereen zijn auto met vrienden buren deelt, rijden er immers minder auto's rond.

Dat laatste lijkt te kloppen. Volgens onderzoek van Deutsche Bank zullen door het delen van auto's zeker in stedelijke gebieden minder wagens rondrijden. Omdat mensen dicht bij elkaar wonen, is de wandeling naar de carport verderop niet al te inspannend. Maar dat wil niet zeggen dat automakers minder auto's zullen verkopen. Het betekent zelfs niet dat de collectieve auto-uitstoot wordt teruggedrongen.

Het delen van spullen is natuurlijk heel erg happy-clappy. Iedereen is immers de Tragedy of the commons vergeten. We vergeten echter nog twee dingen. In de eerste plaats de levensduur van een auto. Kijk, het is prima om wat zwaar gereedschap met je amateurklussende vrienden te delen. Hoewel er meer mensen gebruik van maken, is het spul nog steeds slechts sporadisch in actie. Anders is dat bij auto's: als die gedeeld worden, worden ze significant intensiever gebruikt. En wat bepaalt doorgaans de levensduur van een auto? Het aantal gereden kilometers. Door auto-delen worden meer kilometers met een voertuig gemaakt, waardoor het einde van de levensduur sneller in zicht komt. Dus zal het met die instortende automarkt wel meevallen.

Sterker nog, autofabrikanten zouden kunnen profiteren van een verkoop-toename in een delende economie. Want dat is het tweede punt dat we vergeten: de mensen die die auto's gaan delen. Aanschaf van een auto is relatief duur; er moet meestal een bepaalde inkomensgrens bereikt worden. Het delen van een auto trekt - in ieder geval voor de eerste vervanging - die grens omlaag: mensen die daarvoor geen auto konden betalen, kunnen het zich nu wel permitteren rond te rijden. U begrijpt wat een groter aantal autogebruikers voor emissies doet; er wordt collectief meer gereden, wat de uitstoot doet toenemen

Dus nee, als dit alles ook maar een beetje klopt, is de delende economie niet de gehoopte utopie. Uber zou de autowereld weleens kunnen helpen groeien.