Amsterdam gaat geparkeerde auto van straat weren

U woont in onze hoofdstad én u heeft een auto? Gefeliciteerd, u wordt in de toekomst een nóg zeldzamer fenomeen. Een parkeervergunning is al lang niet meer vanzelfsprekend en nieuwe inwoners mogen hun auto elders stallen dan op straat.

De automobilist in 020 is wel wat gewend qua ontmoedigingsbeleid. Al jarenlang hanteert de gemeente - gedreven door ruimtegebrek enerzijds en de begrijpelijke wens om niet de hele openbare ruimte vol te kwakken met geparkeerd blik anderzijds - een consistente set auto-onvriendelijke beleidsinstrumenten. Parkeertarieven zijn torenhoog en de controle is streng. Hierdoor strijkt de gemeente op jaarbasis een slordige €170 miljoen op, alleen aan parkeren. 

Kortom: u hebt uiteraard de vrije keuze een auto te hebben in Amsterdam, maar hier hangt een prijskaartje aan. Een prijskaartje dat navenant hoger wordt hoe meer u richting de stadskern woont bovendien. Niet voor niets telt onze hoofdstad verreweg het minste aantal auto's per huishouden.

Als gezegd, het droge feit dat je je auto in Amsterdam wat minder makkelijk voor de deur kwijt kunt dan in, zeg, Vroomshoop is bekend, en sinds de tijd dat Eric Wiebes nog wethouder was in 020 en ver daarvoor wordt de boodschap uitgedragen dat auto's van straat moeten. Zo ook in de nieuwe Nota Parkeernormen, die hier wordt toegelicht.

Waar uw vierwieler dan wél mag staan? In lege parkeergarages, inpandig, of onder de grond. De komende jaren verwacht de stad 20.000 nieuwe bewoners, voor hen gaat dit zeker op. Het is immers makkelijker om gewoon geen parkeervergunning af te geven dan een bestaande vergunning af te pakken. Daarnaast is de auto van straat weren in geval van nieuwbouw veel makkelijker in te richten dan bij bestaande woningen. Ziet u iemand die in de Jordaan woont en zich al blauw betaalt voor zijn auto deze een kilometer verderop in de parkeergarage zetten? Wij niet, een auto koop je vooral om het gemak van deur tot deur vervoer te hebben, wie eerst nog een wandel- of OV-tocht naar zijn Heilige Koe moet ondernemen mag zich terecht afvragen waarom hij ook alweer nog een auto heeft.

In 2012 stelde Amsterdam zichzelf tot doel om in 2020 1.700 parkeerplaatsen uit het centrum gesloopt te hebben. Het is nog onbekend in hoeverre de stad hiermee halverwege op koers ligt.