Dieven breken vaker in bij auto's in woonwijken

Vroeger was uw auto niet veilig in het centrum van de stad, waar junks en rovers heersten. Inmiddels is het werkterrein van het boevengilde verplaatst van het drukke en camerarijke centrum, naar de woonwijken aan de rand van de stad. Het blijkt uit een onderzoek van Independer over de meest recente politiegegevens.
@media (max-width: 679px){#fig-62c1fa4282df0 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-62c1fa4282df0 img{#fig-62c1fa4282df0 img.lazyloading{width: 470px;height: 470px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 680px){#fig-62c1fa4282df0 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-62c1fa4282df0 img{#fig-62c1fa4282df0 img.lazyloading{width: 624px;height: 624px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-62c1fa4282df0 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-62c1fa4282df0 img{#fig-62c1fa4282df0 img.lazyloading{width: 1290px;height: 726px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-62c1fa4282df0 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-62c1fa4282df0 img{#fig-62c1fa4282df0 img.lazyloading{width: 948px;height: 533px;}}Inbraak

Independer heeft de politiegegevens over de eerste negen maanden van dit jaar bekeken en ziet bijzondere dingen gebeuren. IN dit coronajaar blijkt dat het aantal inbraken wel ongeveer hetzelfde is gebleven, maar dat de plek ervan is verschoven. Was uw auto eerst onveilig in het centrum van de stad, tegenwoordig is juist uw voortuin niet meer te vertrouwen.

Amsterdam

De hoofdstad is altijd ook de autokraakhoofdstad van het land gebleken. Door corona is dat niet veranderd. Wel opvallend: de onveilige buurten in de stad lieten een spectaculaire daling van het aantal inbraken zien. Tot en met september werden in de hoofdstad dit jaar al 4.558 inbraken in auto’s gemeld (slechts 12 minder dan in dezelfde periode vorig jaar). De afname is het sterkst in de oude buurten zoals Oude Kerk (-78,9%), Oosterdokseiland (-57,8%) en Waterlooplein (-36,3%). In de buurten met bedrijven- en industrieterreinen nam het aantal inbraken juist toe met 33,4 procent ten opzichte van vorig jaar.

Independer heeft de schommelingen voor het hele land in beeld gebracht op zijn website.

Intelligente lockdown

Heel opvallend is de afname van het aantal inbraken tijdens de lockdown van maart tot en met mei. Er waren toen 26,6 procent minder inbraken. Kennelijk waren de inbrekers ook bang om ziek te worden en bleven ze binnen. In september was het beeld omgekeerd, terwijl u de tweede golf naar Nederland haalde, vond ook het inbrekersgilde dat corona onzin was: er was een stijging van 14,5 procent ten opzichte van vorig jaar te zien.

Het aantal inbraken als totaal daalde met 2,4 procent. Daarmee stagneert de daling wel, in de voorgaande jaren nam het aantal inbraken dus sneller af. Aangezien losse spullen in auto's doorgaans niet onder de verzekering vallen, is het dus zaak om goed op te letten en de inbrekers geen aanleiding te geven om de ruiten van uw vierwieler in te keilen. Zoals het blauwe bordje zegt: Op slot, buit eruit.