BMW neemt verantwoordelijkheid, opent eigen kobaltmijn in Congo

Als u de auto-industrie mag geloven, rijden we over 15 jaar allemaal elektrisch. Dat betekent een switch van olie naar batterijen, maar ook naar zeldzame metalen, die in elektromotoren te vinden zijn. En die moeten ethisch gewonnen worden.

BMW mining

Zowel batterijen als elektromotoren kunnen in diverse chemische samenstellingen gemaakt worden*, maar een metaal dat voor de anoden/kathoden van batterijen vrij onvermijdelijk lijkt, is kobalt. De grootste reserves van dit goedje liggen in de Democratische Republiek Congo, een land dat ongeveer even democratisch is als de gelijknamige voormalige DDR. Er is niet altijd zicht op hoe de grondstoffen gedolven zijn, waardoor het goed mogelijk is dat uw BMW i3 rijdt op uitbuiting en kinderarbeid.

BMW heeft besloten hier iets aan te doen, en wel op twee manieren: ten eerste betrekt het zijn kobalt voorlopig alleen uit Australië en Marokko, zonder schimmige en onoverzichtelijke tussenhandel. Daarnaast heeft het - samen met partners BASF en Samsung - een pilot opgezet in Congo. Via deze pilot wordt kleinschalig en niet-industrieel kobalt gewonnen, en kan BMW erop toezien dat alle processen ethisch verantwoord lopen. Een mooi voorbeeld van een bedrijf dat zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. En ja, dan kunt u er van alles tegenin brengen dat het vooral een exercitie voor de Bühne is, maar fuck dat cynisme. Het is een mooi project waar de lokale bevolking wat aan heeft.

*BMW zegt er overigens in geslaagd te zijn elektromotoren te maken die geheel vrij zijn van zeldzame metalen (REE's). Deze worden in 2021 met de vijfde generatie elektrische aandrijflijn geïntroduceerd. Daarnaast stellen onderzoekers dat in andere exemplaren het aandeel van REE's met 80% gereduceerd kan worden.

Risico's

Bij het opzetten van een dergelijk project in een gebied dat onbeschermd is tegen willekeur van regerings- of rebellentroepen hoort natuurlijk een aanzienlijk risicoprofiel, maar dat weet je als organisator van tevoren. Bovendien is het niet de grootste afschrijfpost, mocht het initiatief door externe omstandigheden kapot gaan. 

Een groot voordeel van het project, is dat het opgezet wordt in Kowezi, helemaal in het Zuiden, richting de grens met Zambia. Dit is ver weg van het conflictgebied in het Noord-Oosten, tegen de grens met Rwanda en Burundi.