Natuurclubs in verzet tegen uitbreiding Tesla Gigafactory Berlijn

De plannen voor een nog grotere Gigafactory in Berlijn zijn niet goed gevallen bij plaatselijke natuurbeschermers. De clubs zijn in verzet gegaan tegen de verdubbeling van de productiecapaciteit van de Tesla-fabriek.

Natuurclubs in verzet tegen uitbreiding Tesla Gigafactory Berlijn

Het milieu, de natuur en elektrische auto's gaan altijd hand in hand. Althans, dat is wat ons steeds verteld wordt. De productie van EV's is echter minstens net zo schadelijk als die van modellen met traditionele verbrandingsmotoren.

Vanwege dat feit staat Tesla voor een flinke uitdaging bij onze Oosterburen. De productiecapaciteit van Elon's Gigafactory in Berlijn moet namelijk verdubbeld worden van een half miljoen naar een vol miljoen auto's per jaar. De uitbreiding van de fabriek die daarvoor nodig is heeft echter voor de nodige weerstand gezorgd.

1000+ bezwaren

Op de vergunningsaanvraag voor de uitbreiding zijn namelijk maar liefst 1070 bezwaarschriften aangetekend. Prominente tegenstanders zijn de Bond voor Milieu en Natuurbescherming, de Natuurbeschermingsbond, het Groene Legioen, de Natuurvrienden en Beschermindvereniging Duits Woud.

Allemaal plaatsen ze vraagtekens bij de ecologische impact van de uitvergroting van de Gigafactory. Zo zouden er mogelijk meer bomen gekapt moeten worden en is er een risico op grondwatervervuiling. Er zullen bovendien 81.000 palen de grond ingeslagen moeten worden om de fabriek te ondersteunen.

Overbodige uitbreiding?

Tesla verwacht ondanks alle bezwaren in eerste aanleg geen grote problemen met aanvraag. Kennelijk weet het bedrijf goed samen te spelen met de lokale overheid. De grote vraag is alleen waarom de capaciteit van de Gigafactory verdubbeld moet worden.

Vandaag de dag produceert Tesla immers 'maar' 250.000 auto's per jaar, de helft van de huidige capaciteit en een vierde van de capaciteit die de uitbreiding op moet leveren. Kennelijk verwacht ome Elon de komende jaren een radicale groei.

Elektrisch
  • NL Beeld / Action Press, NL Beeld / Abaca Press