'Maximumsnelheid 100 km/u heeft verwaarloosbaar effect op stikstofuitstoot'

Een algehele verlaging van de Vmax naar 100 km/u in Nederland gaat niet het beoogde effect van de beleidsmakers sorteren. Dat is de overtuiging van Flitsmeister, dat een data-analyse van zijn gebruikers deed. Slechts een heel klein deel van de mensen rijdt daadwerkelijk 130 km/u.

130 km/u

Flitsmeister analyseerde 650 miljoen gereden kilometers over een periode van vier weken, en kwam tot de conclusie dat slechts 6% van alle gereden kilometers met een snelheid van ≥130 km/u werd afgelegd.

Op basis van de data berekent het bedrijf - met de nadruk dat ze geen stikstofexperts zijn - dat verlaging van de snelheid naar 100 kilometer per uur een te verwaarlozen winst van 0,34 procent stikstofreductie tot gevolg heeft. Iets minder rooskleurig dan uit onderstaande tabel van het rapport 'Niet alles kan' (commissie Remkes) valt te herleiden:

De gegevens komen niet bepaald als een verrassing: iedereen die wel eens op een snelweg rijdt, weet dat niet iedereen ook daadwerkelijk 130 rijdt waar dat mag. Een verlaging van de Vmax is daarom ook niet zaligmakend, maar wel een korte klap, en een stukje symboolpolitiek. Op zijn vroegst aan het einde van deze week worden vanuit het kabinet concrete maatregelen tegen de stikstofproblematiek verwacht. Voor een overzicht van de geschiedenis van de maximumsnelheid in Nederland klikt u hier.