Ook dat nog: goedkoper parkeren voor elektrische auto's

Half Nederland heeft inmiddels een goedkope elektrische auto gekregen van u, maar u natuurlijk niet. Nu wil de staatssecretaris nóg een extraatje geven aan de elektrorijders: goedkoper parkeren in steden. Want kennelijk is betaald parkeren toch nergens voor nodig.

Elektrische auto

Betaald parkeren in steden werd ooit ingevoerd om het parkeergedrag te reguleren. Toen werd het een middel om wat Melkertbaners aan het werk te krijgen en daarna werd het gewoon een cashcow voor de gemeentes. Het nieuwe voorstel van staatssecretaris Stientje van Veldhoven bewijst dat parkeerbelastingen net zo goed helemaal afgeschaft kunnen worden. Ze stelt voor om gemeentes de mogelijkheid te geven om elektrische auto's minder te laten betalen voor een parkeervak.

Waarom? WAAROM?! Zijn stilstaande elektrische auto's minder irritant voor bewoners dan stilstaande verbrandingsmotorauto's? Nee toch? Groeien er op stilstaande elektrische auto's bloemetjes? Nemen stilstaande elektrische auto's minder ruimte in een file in dan verbrandingsmotorauto's?

Neen, neen en nog eens neen. Het is weer een maatregel om geld van de armen (die geen elektrische auto's kunnen betalen) te verdelen naar de rijken. Leuk man. Dat nivelleren maar dan de verkeerde kant op.

Van Veldhoven beredeneert als volgt: "Emissieloze voertuigen stoten geen fijnstof, stikstofdioxide en CO2 uit en leveren daarmee een bijdrage aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Door dit wetsvoorstel kan bij de tariefstelling ook worden gedifferentieerd naar de uitlaatemissies van een voertuig, met de mogelijkheid tot vaststelling van een lager tarief voor emissieloze voertuigen ten opzichte van niet-emissieloze voertuigen. Deze differentiatiemogelijkheid is toepasbaar op parkeerplekken, parkeervergunningen en laadplekken. Of gemeenten bij de vaststelling van de parkeertarieven gebruik maken van de mogelijkheid tot differentiatie, behoort tot de gemeentelijke autonomie en zal afhankelijk zijn van lokale omstandigheden en keuzes."

Auto's die geparkeerd staan stoten helemaal niets uit, stel pennenlikkers. Het heeft dus geen zin om ze te differentieren. Sterker nog: stilstaande elektrische auto's staan aangesloten op een elektriciteitspaal en dan stoten ze JUIST CO2 uit omdat de kolencentrale harder moet roken om stroom te maken. En een elektrische auto heeft de airco op een behaaglijke 18 graden staan terwijl de bestuurder er niet in zit. Dat is helemaal niet goed voor het milieu. Hou toch eens op met die onzin.