Circuit Zandvoort wint zaak tegen milieuclubs: races kunnen doorgaan

In hoger beroep heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de milieuclubs en belangenorganisaties die tegen de uitbating van Zandvoort in bezwaar gingen in het ongelijk gesteld. Het circuit mag hierdoor onverstoord verder gaan met het organiseren van activiteiten.

Circuit Zandvoort wint zaak tegen milieuclubs: races kunnen doorgaan

Vanaf het moment dat duidelijk werd dat de Formule 1 terug zou keren naar Zandvoort ligt het circuit onder een enorm vergrootglas. Vanwege ingrijpende verbouwingen en de angst voor meer stikstofuitstoot openden meerdere milieuclubs, natuurorganisaties en belangengroepen de aanval op het circuit in het algemeen, en de Grand Prix van Nederland in het bijzonder.

Ondanks verwoede pogingen van onder andere 'Vervelendste Nederlander' Johan Vollenbroek - de aanstichter van de stikstofcrisis en 100 km/u limiet - vond de race tot twee keer toe ongestoord plaats.

Natura 2000

Na meerdere nederlagen bleven de klimaatkrijgers doorstrijden in de rechtbank. Vandaag hebben ze echter opnieuw het onderspit moeten delven. Een dubbele uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is opnieuw in het voordeel van het circuit uitgevallen. De milieuclubs hadden als doel het nabijgelegen Natura 2000-gebied ‘Kennemerland-Zuid’ koste wat het kost te beschermen. Het grootvervuilende circuit moet daar uiteraard voor wijken.

Zandvoort kreeg destijds een natuurvergunning aangemeten die het gebruik van het circuit beperkte tot 337 dagen per jaar. Bovendien werd er een uitstootlimiet van 6.124 kg stikstof per jaar. Verder werden er vrijstellingen gegeven voor de verbouwing van het circuit, aangezien de werkzaamheden het leefgebied van de beschermde zandhagedis en rugstreeppad dreigden te verstoren.

Eigen glazen

Het verzoek van de tegenpartij om de naar hun mening 'onrechtmatig verkregen' natuurvergunning in te trekken loopt volgens de Raad op niets uit. Vanwege een wetswijziging van 1 januari 2020 is het immers niet meer nodig om een natuurvergunning te bezitten als de activiteit niet zorgt voor een hogere stikstofuitstoot dan voorheen.

Aangezien de vergunning van 2019 de stikstofuitstoot al beperkt heeft is er eigenlijk geen noodzaak meer voor. Wanneer de vergunning ongeldig verklaard zou worden, zou het circuit juist terug moeten vallen op een regeling uit 1997, waarbij de stikstoflimiet veel hoger is en er geen beperking is op het gebruik van het circuit. Het in stand houden van de vergunning is daardoor ironisch genoeg juist in het belang van de milieuclubs en belangengroepen.

Over de ontheffingen is de Raad vrij kort: de bezwarende partij wordt in het ongelijk gesteld.

Doorgassen

Nu de zaak afgedaan is kan Zandvoort onverstoord verder gaan met de geplande activiteiten, inclusief de derde Grand Prix van Nederland sinds de revival. De Raad geeft aan dat het nu aan de provincie Noord-Holland is om opnieuw een besluit te maken op de bezwaren van de milieu en natuurorganisaties, maar dit keer binnen het kader van de wetswijziging van 1 januari 2020. In de tussentijd kan er echter lekker gegast worden.

Formule 1
  • Red Bull Content Pool