Boerenprotesten leggen wegen rond Utrecht lam, advies: 'blijf thuis'

Het is een week of twee geleden sinds de eerste boerenprotesten tegen het overheidsstikstofbeleid uitbraken, en de gemoederen zijn sindsdien niet echt bedaard. Vandaag trekt er weer een flinke trekkerfile op uit, naar Bilthoven dit keer. Dat zorgt voor chaos.

Hup Holland

Als de afgelopen weken een ding hebben bewezen, dan is het dat de boerenprotesten niet iets eenmaligs waren. Wat begon op het Malieveld in Den Haag, heeft zich uitgebreid naar Den Bosch, Groningen, en vandaag Bilthoven. Hierbij moeten we stellen dat de sympathie voor de boer door sommige acties flink op de proef wordt gesteld. Denk alleen maar aan de (niet bepaald straatarme) boer die op de Vismarkt in Groningen dwars door hekken ploegde, en de deur van het stadhuis die het in de provinciehoofdstad moest ontgelden.

Ook vandaag zullen sommige forensen de wenkbrauwen optrekken: ondanks verzoeken van Rijkswaterstaat en politie om op de snelwegen zo veel mogelijk rechts te houden, wordt op meerdere plekken de gehele snelweg geblokkeerd. Resultaat: een zeer zware ochtendpits en een plaatje vol met bloedrode verkeersaders in het midden van het land. Automobilisten in de regio Utrecht worden aangeraden niet op pad te gaan. Naast/na Utrecht en Bilthoven schijnen de boeren ook op weg te zijn naar Den Haag, waar door de politie niet voldoende zwaar materieel kon worden opgetrommeld, en dus werd het leger maar ingezet, om zware barricades op te werpen. Het leger. 

Oké, nu hebben we boodschap van alle partijen luid en duidelijk gehoord, misschien wordt het nu eens tijd voor een dialoog? We vermoeden dat de boeren (platteland) het op veel vlakken best goed zouden kunnen vinden met de hippies (stad).