Klimaatminister Rob Jetten zet nieuwe aanval in op de automobilist

De Minister van Klimaat en Energie is een nieuwe ronde gestart in het spelletje om Nederlanders uit hun auto's te pesten. Door middel van twee grote lastenverzwaringen wil de D66'er autorijden definitief onbetaalbaar gaan maken.

Rob Jetten zet nieuwe aanval in op de automobilist

Op Europees niveau is de elektrische revolutie dan wel iets afgezwakt, maar dat betekent niet dat er met kruistocht tegen de Nederlandse automobilist hetzelfde gebeurd is. Als braafste jongetje van de klas moet ons koude kikkerlandje immers vooraan lopen bij het halen van alle klimaatdoelen.

Het gewone volk in hun simpele en vieze benzine of dieselauto helpt daar echter niet aan mee. Minister van Klimaat en Energie Rob Jetten heeft daarom een plan voorgelegd om volgend jaar al het gepeupel achter het stuur vandaan te trekken, zo meldt de NOS uit bronnen binnen het kabinet.

Drievoudige aanval

Het eerste punt op de agenda is een verplichting tot het mengen van biobrandstoffen met reguliere benzine en diesel. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar zorgt er ook voor dat de gemiddelde prijs voor een litertje peut met 5 tot 10 cent zal stijgen.

Het hogere kostenplaatje moet ervoor zorgen dat Nederlanders ontmoedigd worden om de auto te pakken. Het feit dat een zeer groot deel van de bevolking geen andere keuze heeft dan een auto te rijden komt toevallig ook goed uit voor de schatkist. Aangezien deze zomer de noodkorting op accijnzen vervalt zullen de prijzen recordhoogtes gaan bereiken.

Ten tweede neemt Jetten een punt over van een recent rapport van een ambtelijke adviescommissie aan het kabinet. Daarin werd geopperd de BPM voor nieuwe auto's met verbrandingsmotoren te verdubbelen. Voor volledig elektrische modellen blijft het percentage uiteraard gelijk.

Het derde punt is ook afkomstig van het bovengenoemde rapport. Vanaf 2025 zullen alle nieuwe zakelijke leaseauto's verplicht volledig elektrisch moeten zijn. Zakentrips dwars door Europa zullen in de toekomst dus een paar weken in beslag gaan nemen.

Subsidies en rekeningrijden

De pesterijen worden gecompenseerd met een lastenverlichting en subsidie voor mensen die besluiten een tweedehands EV te kopen. Afgezien daarvan wordt de door het kabinet gedroomde elektrische transitie echter helemaal niet gestimuleerd. De nadruk ligt vooral op het uitbannen van mensen die geen elektrische auto kunnen of willen kopen.

Het uiteindelijke doel van het beleid is uiteraard om de verbrandingsmotor naar de geschiedenisboeken te verwijzen. Dat levert echter de nodige problemen op. Het uitgeven van subsidies en het mislopen van BPM en accijnsinkomsten zaal immers een flink gat achterlaten in de begroting. De invoering van rekeningrijden zal dat tekort op moeten gaan vangen.

Licht verzet

Jetten's plannen zijn niet meteen mateloos populair binnen het kabinet. Met name zelfverklaarde 'vroem vroem'-partij VVD zou bezwaar gemaakt hebben tegen het voorstel. Binnen het kabinet zouden er meerdere stemmen opgaan om de zwaarte van de maatregelen af te zwakken.

Let wel: dat betekent dus niet dat ze volledig van tafel geveegd worden. De bezitter van een traditionele auto zal hoe dan ook onder vuur komen te liggen.

Nieuws
  • NL Beeld / BrunoPress