Autopunten miljoenennota: alles duurder, rekeningrijden uitgesteld

Het zombie-kabinet heeft op Prinsjesdag uit verplichting de miljoenennota in de ether geslingerd. Zoals verwacht is er niets positiefs te melden op autogebied.

Autopunten miljoenennota: alles duurder, rekeningrijden uitgesteld

Autorijden wordt zo langzamerhand een luxe bezigheid voor de rijkere, 'milieubewuste' Nederlander. Onder de regeringen van voormalig politicus M. Rutte werd de voor veel mensen noodzakelijke levensbehoefte steeds duurder.

Het laatste kabinet onder leiding van VVD's gevallen messias heeft zichzelf dan al om zeep geholpen, maar onder demissionaire status moesten er alsnog plannen gemaakt worden voor de toekomst. In de beruchte miljoenennota werden de laatste hersenspinsels op een rij gezet. Voor de automobilist was er uiteraard weinig goeds te melden.

Doorgeschoven problemen

Om te beginnen schuift het oude kabinet de grootste mobiliteitsvraagstukken door naar de volgende formatie. Onder demissionaire status kunnen dat soort beslissingen immers niet gemaakt worden:

"Gezien de demissionaire status van het kabinet, is besloten om vooralsnog geen invulling te geven aan de drie openstaande lastenmaatregelen uit het klimaatpakket van het voorjaar, maar besluitvorming hierover aan de formatie te laten. Dit betreft de maatregelen Betalen naar Gebruik, de afbouw van fossiele subsidies en de taakstelling van 1,2 Mton CO2-reductie via tariefaanpassingen van de energiebelasting."

Het invoeren van rekeningrijden, het ophogen van de energiebelasting en het afbouwen van de subsidies voor de fossiele industrie wordt dus het probleem van het volgende kabinet. De klimaatdemonstraties in Den Haag kunnen dus nog wel even doorgaan.

Vier verhogingen en versoberingen

Rutte IV's wandelende lijk laat de grootste problemen dus voor wat ze zijn, maar doet nog wel even waar het in uitblinkt: belastingen verhogen en regelingen versoberen. Het belastingstelsel wordt op vier grote punten aangepast:

1. Méér BPM
Vanaf 1 januari 2025 telt het kabinet 200 euro op bij het vaste gedeelte van de BPM. Dit is het gedeelte dat losstaat van de CO2-uitstoot van de auto. Met het oog op inflatie kan het bedrag echter in de tussentijd nog veranderen.

2. Meer wegenbelasting voor campers
Campers zijn op dit moment razend populair vanwege het op dit moment geldende kwarttief voor de wegenbelasting. Je betaalt elk jaar dus voor slechts drie maanden. Vanwege dat voordeel is er zelfs een heuse industrie is ontstaan die personenbusjes ombouwt naar de minimale eisen voor een camper. Minuscule keukens met een hondenvoerbak als gootsteen zijn inmiddels vrij normaal geworden. In een poging die 'profiteurs' een halt toe te roepen krijgen camperbezitters per 1 januari 2026 te maken met een halftarief.

3. Versobering oldtimerregeling
In een soortgelijke move als bij de campers brengt het kabinet meer restricties aan op de belastingvrijstelling voor oldtimers. Vóór 2014 was de minimale leeftijd nog 25 jaar, totdat men massaal roestige en rokende Mercedessen 190D begon te importeren. Destijds werd de regeling aangepast naar 40 jaar, en kwam er een overgangsregeling voor auto's op benzine gebouwd tot 1 januari 1988.

Deze mochten voor maximaal 120 euro per jaar gereden worden, mits ze in december, januari en februari gestald werden. Normaliter werden alle auto's die de leeftijd van 40 jaar bereikt hadden belastingvrij. Het demissionaire kabinet heeft de overgangsregeling echter omgezet naar een harde grens. Vanaf 1 januari 2028 zullen auto's die na 1 januari 1988 gebouwd zijn nooit de belastingvrije status kunnen bereiken.

4. Lagere belasting LPG, CNG en LNG verdwijnt
Auto's met een CNG (aardgas), LNG (ook aardgas, maar vloeibaar) of een LPG G3/R115 installatie genieten op dit moment een korting op de wegenbelasting. Deze brandstoffen werden namelijk als schoner gezien dan achteraf ingebouwde, minder geavanceerde LPG-systemen. Op 1-januari 2026 zal die regeling echter in zijn geheel gaan verdwijnen. Bezitters van auto's met dergelijke brandstofsystemen kunnen dus een flink hogere rekening verwachten van de staat. Voor een auto van tussen de 1251 en 1350 kilo betaal je bijvoorbeeld in de provincie Noord-Holland 131 euro méér per kwartaal.

Leuker niet, duurder wel

Zoals we van Rutte IV gewend zijn wordt het leven voor de Nederlandse automobilist de komende tijd niet veel beter. Naast alle belastingverhogingen en versoberingen kunnen we ons immers nog verheugen op de terugkeer van de torenhoge accijns op brandstof op 1 januari 2024. Om de Belastingdienst maar te parafraseren: leuker kunnen we het niet maken, wel duurder.

Nieuws
  • NL Beeld / Proshots, NL Beeld / Patrick van Emst, Dacia, NL Beeld / Regiofotografie