Zak Brown: 'F1-teams hebben veel teveel macht binnen de sport'

De Amerikaan pleit net als iedereen voor verandering binnen de FIA en F1, maar is daarbij niet bang de vinger naar zichzelf te wijzen. Volgens Brown zijn het juist de teams die de inconsistente handelingen van de FIA veroorzaakt hebben.
@media (max-width: 679px){#fig-6517b2b1b35d2 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6517b2b1b35d2 img{#fig-6517b2b1b35d2 img.lazyloading{width: 470px;height: 470px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 680px){#fig-6517b2b1b35d2 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6517b2b1b35d2 img{#fig-6517b2b1b35d2 img.lazyloading{width: 624px;height: 624px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-6517b2b1b35d2 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6517b2b1b35d2 img{#fig-6517b2b1b35d2 img.lazyloading{width: 1290px;height: 726px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-6517b2b1b35d2 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6517b2b1b35d2 img{#fig-6517b2b1b35d2 img.lazyloading{width: 948px;height: 533px;}}Zak Brown: 'F1-teams hebben veel teveel macht binnen de sport'

In de nasleep van Abu Dhabi, Saoedi Arabië, Brazilië, België en vele andere controversiële races in 2021 rommelt het nog altijd aan de top van de Formule 1. Het inconsistente toepassen van de reglementen en vaak willekeurig uitdelen van straffen gedurende het seizoen heeft de geloofwaardigheid van de zelfverklaarde koningsklasse van de autosport in twijfel getrokken.

Het vertrouwen in de FIA, stewards en wedstrijdleider Michael Masi werd na elke twijfelachtige beslissing opnieuw op de proef gesteld. Met name vanuit het kamp van Mercedes werd er verontwaardigd gereageerd richting de organisatie, maar volgens McLaren CEO Zak Brown moeten de teams eerst bij zichzelf te rade gaan. In een post op de site van McLaren Racing legt de Amerikaan uit dat de FIA niet de enige boosdoener is.

@media (max-width: 680px){#fig-6517b2b1b3869 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6517b2b1b3869 img{#fig-6517b2b1b3869 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-6517b2b1b3869 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6517b2b1b3869 img{#fig-6517b2b1b3869 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-6517b2b1b3869 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6517b2b1b3869 img{#fig-6517b2b1b3869 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Teveel macht

In plaats van met motorpartner Mercedes mee te gaan in de bittere strijd tegen de FIA kijkt Zak vooral naar zichzelf. Hij realiseert zich maar al te goed dat de regels waarover verschillende teams het afgelopen seizoen zijn gevallen juist in het leven geroepen zijn door diezelfde teams. Daarbij ergert hij zich eraan dat de teams in extreme mate druk gezet hebben op de stewards om hun gelijk te kunnen krijgen. Brown ziet het liefst dat de macht van de teams beperkt gaat worden om dit soort vertoningen in de toekomst te voorkomen:

"Het is duidelijk dat sommige regels en de manier waarop ze op dit moment nageleefd worden niet acceptabel is. Niemand is blij met de inconsistente manier waarop de reglementen gehandhaafd worden, iets dat regelmatig uitgebuit werd door de teams om een competitief voordeel te behalen. Ik heb eerder gezegd dat de teams teveel macht hebben en dat die macht moet worden verminderd. We hebben een significante rol in het opstellen van de reglementen en de handhaving in de Formule 1 en die invloed wordt niet altijd aangejaagd door wat het beste is voor de sport."

"Soms leek het erop dat de sport geregeerd werd door bepaalde teams. Laten we niet vergeten dat wij, de teams, net zoveel bijgedragen hebben aan de inconsistente handhaving als alle andere partijen. Het waren de teams die druk uitoefenden om te vermijden dat races achter de safety car zouden finishen. Het waren de teams die vóór veel van de regels stemden waar ze later over klaagden. Het waren de teams die de mogelijkheid om via de radio met de wedstrijdleider te praten gebruikten om de uitkomst van penalties en races te beïnvloeden, tot op het punt dat een teambaas een toneelstuk opzet en druk zet op de officials. Dit was niet bevorderlijk voor de F1. Soms voelde het als theater in plaats van de top van een wereldwijde sport."

@media (max-width: 680px){#fig-6517b2b1b3ab8 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6517b2b1b3ab8 img{#fig-6517b2b1b3ab8 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-6517b2b1b3ab8 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6517b2b1b3ab8 img{#fig-6517b2b1b3ab8 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-6517b2b1b3ab8 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6517b2b1b3ab8 img{#fig-6517b2b1b3ab8 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

A en B-teams

Brown begrijpt dat er binnen de FIA dingen moeten veranderen, maar richt zich vooral op de rol van de teams daarin. In het huidige ecosysteem hebben organisaties zoals McLaren volgens Zak te weinig invloed. Teams van motorfabrikanten en organisaties met duidelijke B-teams hebben daarentegen de mogelijkheid om zoveel macht uit te oefenen dat de complete sport gegijzeld wordt. Brown ziet graag dat de F1 terugkeert naar een systeem waarbij alle tien teams hun eigen beslissingen nemen:

"De huidige structuur van de sport maakt een situatie mogelijk waarbij sommige teams, om hun eigen voordeel te beschermen, effectief de sport gijzelen terwijl ze tegen de fans en de sport handelen. Deze teams lijken niet te kunnen accepteren dat een budget cap in het voordeel van de sport werkt en kunnen hun gewoonte van zichzelf naar voren spenderen niet afzweren. Daarbij is de bedreiging van A en B teams niet weggegaan, en het is essentieel dat de leiding van de sport versterkt wordt om dit te voorkomen."

"De huidige regels zijn in het voordeel van B-teams/klantenteams bepaald. Dat is niet in lijn met het principe van de F1 dat een groep van echte constructeurs met elkaar moet concurreren onder dezelfde voorwaarden. Bovendien is de druk die de A-teams uitoefenen op de B-teams niet te rijmen met het idee van een gelijkwaardige sport gebaseerd op de individuele waarde van elk team. Zoals ik eerder gezegd heb - en deze teams willen het niet toegeven - zijn er gevallen waarbij sommige kleinere teams tegen hun eigen belangen stemmen om hun A-team tevreden te stellen."

@media (max-width: 680px){#fig-6517b2b1b3ce0 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6517b2b1b3ce0 img{#fig-6517b2b1b3ce0 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-6517b2b1b3ce0 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6517b2b1b3ce0 img{#fig-6517b2b1b3ce0 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-6517b2b1b3ce0 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6517b2b1b3ce0 img{#fig-6517b2b1b3ce0 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Nieuw bloed

Ondanks zijn zorgen heeft Brown goede hoop dat de systemische problemen in de Formule 1 aangepakt zullen worden. De aanstelling van nieuwe FIA-president Mohammed Ben Sulayem is volgens hem een uitgelezen kans om een nieuwe, eerlijke en consistente bestuurscultuur te realiseren. Brown waarschuwt echter dat Ben Sulayem en zijn team zich niet blind moeten staren op de gebeurtenissen van Abu Dhabi, maar de problemen bij de bron aan moet pakken:

"De verkiezing van Mohammed Ben Sulayem afgelopen december geeft de mogelijkheid voor grootschalige hervormingen in de manier waarop de Formule 1 opereert. Het ligt voor de hand om de aandacht te richten op de gebeurtenissen in Abu Dhabi aan het einde van het afgelopen seizoen, wat een onderwerp is van een FIA-onderzoek, maar dit was in mijn optiek een symptoom in plaats van een oorzaak. Er zijn systemische problemen rond de duidelijkheid over wie de regels maakt - de FIA of de teams - welke naar voren gekomen zijn de afgelopen jaren, soms op een opvallende manier."

"De tekenen van problemen met de organisatie konden gezien worden bij de Grand Prix van Australië in 2020 en de Grand Prix van België afgelopen jaar, beide werden gekenmerkt door een ogenschijnlijk gebrek aan voorbereiding voor de gebeurtenissen en een traagheid bij het vinden van oplossingen. Meer duidelijkheid over de rollen van de FIA en de F1 en de noodzaak voor sterker leiderschap in de sport zal ongetwijfeld op de agenda staan voor Mohammed Ben Sulayem en Stefano Domenicali en hun respectievelijke teams. Nu de sport succesvol gereset is moet er een omslag komen naar sterker, autoritair leiderschap aan de top van de sport komen."