Kabinet investeert €500 miljoen extra in verkeersveiligheid

Nederland is momenteel op Europees vlak het slechtste jongetje van de klas qua verkeersveiligheid. Waar in andere landen het aantal verkeersdoden daalt, stijgt het in ons land. En dus stelt de minister van IenW een grote zak geld beschikbaar.

Lalala. Geld.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) wil een half miljard euro beschikbaar stellen voor verkeersveilige infrastructuur. Het geld, verdeeld in tranches van €50 miljoen, moet tussen 2020 en 2030 gevaarlijke verkeerssituaties in gemeenten en provincies aanpakken. Hierbij wordt de hoop uitgesproken dat deze beide lagere overheden hetzelfde bedrag bijpassen. Lukt dit, dan kan er jaarlijks €100 miljoen naar het oplossen van de gevaarlijkste situaties.

Sommige maatregelen om de veiligheid te verbeteren, kosten niet veel. Denk hierbij aan het appverbod op de fiets en campagnes die wijzen op het gevaar van afleiding en alcohol in het verkeer. Het geld dat nu gereserveerd wordt moet gezien worden als aanvullende maatregel, waarbij bijvoorbeeld gevaarlijke kruispunten worden aangepakt, of de inrichting van sommige provinciale wegen. Van NIeuwenhuizen: "Ik wil daarom een half miljard euro beschikbaar stellen en hoop dat provincies en gemeenten meedoen. Zodat we met elkaar de trend kunnen keren."

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

Vorig jaar presenteerden ministers Van Nieuwenhuizen en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) samen met provincies, gemeenten, vervoersregio’s en verschillende maatschappelijke organisaties een nieuwe visie op veilig verkeer, het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Het geld dat nu extra vrij wordt gemaakt gaat naar de uitvoering van dit plan, waarbij gevaarlijke wegen, fietspaden en kruispunten en rotondes in kaart zijn (of worden) gebracht. Stap 2 is het snel aanpakken van gevaarlijke situaties. Dit budget komt overigens bovenop al eerder beschikbaar gesteld geld voor hetzelfde doel.

Tegen een betere weginrichting kan niemand bezwaar hebben, hoewel we nu ook niet moeten verwachten dat een zak geld alle problemen oplost. Zolang er mensen zijn die hun hoofd niet bij het verkeer houden, die onder invloed achter het stuur stappen, of examinatoren die mensen als Daniël Lippens hun rijbewijs geven, zullen ongelukken altijd blijven gebeuren.