Definitief: verlaging maximumsnelheid naar 100 km/u

In de strijd tegen het gruwelijke stikstofprobleem dat Nederland kennelijk teistert, besloot het kabinet de maximumsnelheid op de snelwegen per maart 2020 naar 100 km/u te verlagen. Dit plan is vandaag concreter geworden, nadat de bevoegde minister officieel het besluit heeft bekrachtigd.
@media (max-width: 679px){#fig-616eac1ddedeb img.lazyloading{background: #eee;}#fig-616eac1ddedeb img{#fig-616eac1ddedeb img.lazyloading{width: 470px;height: 470px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 680px){#fig-616eac1ddedeb img.lazyloading{background: #eee;}#fig-616eac1ddedeb img{#fig-616eac1ddedeb img.lazyloading{width: 624px;height: 624px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-616eac1ddedeb img.lazyloading{background: #eee;}#fig-616eac1ddedeb img{#fig-616eac1ddedeb img.lazyloading{width: 1290px;height: 726px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-616eac1ddedeb img.lazyloading{background: #eee;}#fig-616eac1ddedeb img{#fig-616eac1ddedeb img.lazyloading{width: 948px;height: 533px;}}100

De handtekening van minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW) was nodig om in het weekend van 16 maart - volgens planning - alle borden op de Nederlandse snelwegen te vervangen (kosten: 7 tot 8 miljoen euro). Hierna mag er tussen 06:00 en 19:00 niet meer harder dan 100 gereden worden.

Het geratificeerde besluit wordt in de volgende Staatscourant gepubliceerd. Hierna hebben mensen/partijen die het er mee oneens zijn zes weken de tijd om een klacht in te dienen. Als deze ongegrond worden verklaard - en daar gaan we vanuit - moet de voet vanaf medio maart overdag van het gas. Maar het is niet voor niets: de - zeer theoretische - winst in uitstoot wordt gebruikt om weer huizen te bouwen, en zeven grote fileknooppunten aan te pakken.