Definitief: verlaging maximumsnelheid naar 100 km/u

In de strijd tegen het gruwelijke stikstofprobleem dat Nederland kennelijk teistert, besloot het kabinet de maximumsnelheid op de snelwegen per maart 2020 naar 100 km/u te verlagen. Dit plan is vandaag concreter geworden, nadat de bevoegde minister officieel het besluit heeft bekrachtigd.

100

De handtekening van minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW) was nodig om in het weekend van 16 maart - volgens planning - alle borden op de Nederlandse snelwegen te vervangen (kosten: 7 tot 8 miljoen euro). Hierna mag er tussen 06:00 en 19:00 niet meer harder dan 100 gereden worden.

Het geratificeerde besluit wordt in de volgende Staatscourant gepubliceerd. Hierna hebben mensen/partijen die het er mee oneens zijn zes weken de tijd om een klacht in te dienen. Als deze ongegrond worden verklaard - en daar gaan we vanuit - moet de voet vanaf medio maart overdag van het gas. Maar het is niet voor niets: de - zeer theoretische - winst in uitstoot wordt gebruikt om weer huizen te bouwen, en zeven grote fileknooppunten aan te pakken.