Grote steden smeken Tweede kamer om algemeen 30 binnen bebouwde kom

Vijftig kilometer per uur in de bebouwde kom is levensgevaarlijk, aldus Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. De vier grote steden pleiten voor een razendsnelle invoering van 30 km/u binnen de bebouwde kom.
@media (max-width: 679px){#fig-65d870dce5481 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65d870dce5481 img{#fig-65d870dce5481 img.lazyloading{width: 470px;height: 470px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 680px){#fig-65d870dce5481 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65d870dce5481 img{#fig-65d870dce5481 img.lazyloading{width: 624px;height: 624px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65d870dce5481 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65d870dce5481 img{#fig-65d870dce5481 img.lazyloading{width: 1290px;height: 726px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65d870dce5481 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65d870dce5481 img{#fig-65d870dce5481 img.lazyloading{width: 948px;height: 533px;}}Grote steden smeken Tweede kamer om algemeen 30 binnen bebouwde kom

Om met de wijze woorden van ene J. Clarkson te spreken: "Snelheid heeft nog nooit iemand gedood. Plotseling tot stilstand komen, dat is wat je pakt." De gemeenten van de vier grootste steden van Nederland (G4) zijn het hier echter totaal niet mee eens. Volgens het bestuur van Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam is het zo snel mogelijk verlagen van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom essentieel om de verkeersveiligheid te vergroten.

@media (max-width: 680px){#fig-65d870dce5815 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65d870dce5815 img{#fig-65d870dce5815 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65d870dce5815 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65d870dce5815 img{#fig-65d870dce5815 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65d870dce5815 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65d870dce5815 img{#fig-65d870dce5815 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

De auto heeft teveel ruimte

In een heuse brandbrief aan de Tweede Kamer pleit de G4 voor een versnelde invoering van een landelijke maximumsnelheid van 30 binnen de bebouwde kom. Het selectief toepassen van de limiet op plaatsen waar de verkeersveiligheid duidelijk in het geding komt is volgens de steden niet langer voldoende. Het wordt in ons dichtbevolkte landje simpelweg te druk om harder dan dertig te kunnen rijden. Ook op grotere verkeersaders binnen de bebouwde kom moet de nieuwe limiet gaan gelden.

Amsterdamse wethouder voor Verkeer en Vervoer Egbert de Vries geeft tegenover het AD de quote van de week. Volgens hem heeft de auto in het verleden veel teveel ruimte gekregen in de steden, terwijl het juist zou moeten draaien om de leefbaarheid voor de inwoners:

"In het verleden hebben we de auto te veel ruimte gegeven in steden, nu staat leefbaarheid voorop. Willen we voetgangers en fietsers beter beschermen dan moeten we actie ondernemen. Tachtig procent van het aantal verkeersslachtoffers valt op wegen waar 50 de maximumsnelheid is."

@media (max-width: 680px){#fig-65d870dce5a57 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65d870dce5a57 img{#fig-65d870dce5a57 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65d870dce5a57 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65d870dce5a57 img{#fig-65d870dce5a57 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65d870dce5a57 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65d870dce5a57 img{#fig-65d870dce5a57 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Alles op de rijbaan

Met het verlagen van de maximumsnelheid ziet De Vries bovendien een kans om de fietspaden goed schoon te vegen. Zo zouden snorfietsen, speed pedelecs, e-steps en andere lichte elektrische voertuigen resoluut de rijbaan op gegooid moeten worden.

Dat het mengen van dit soort fragiele voertuigen met auto's, stadsbussen en vrachtwagens de verkeersveiligheid waarschijnlijk niet ten goede komt vergeet hij maar even. Kennelijk is het beschermen van fietsers tegen e-steps belangrijker dan het beschermen van e-steps tegen SUVs en tientonners.

Volgens Wendy Weijermars van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) ligt 'de kans op dodelijk letsel bij een aanrijding bij 30 kilometer per uur beduidend lager', maar ook bij die snelheid is onder de wielen vallen geen pretje. Met het plan om alles de rijbaan op te duwen gaat De Vries bovendien juist in tegen de geest van het plan om overal vrijstaande fietspaden neer te leggen.

@media (max-width: 680px){#fig-65d870dce5b49 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65d870dce5b49 img{#fig-65d870dce5b49 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65d870dce5b49 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65d870dce5b49 img{#fig-65d870dce5b49 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65d870dce5b49 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65d870dce5b49 img{#fig-65d870dce5b49 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Strenge handhaving

Dat de limiet op 30 komt te liggen wil natuurlijk niet zeggen dat men zich eraan gaat houden. Het gebeurt in de reguliere 30 km/u zones immers ook al te weinig. De G4 pleit er daarom voor om meer agenten actief te laten handhaven, al dan niet met behulp van een extra batterij mobiele flitscamera's.

De in 30 km/u zones normaal verplichte snelheidsdrempels vindt de belangengroep echter geen goed idee. Het belemmert nooddiensten zoals ambulances en kost gewoonweg veel te veel geld. Een wetswijziging die 30-wegen buiten woonwijken uitzondert van de drempelplicht moet uitkomst bieden.

@media (max-width: 680px){#fig-65d870dce5d1a img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65d870dce5d1a img{#fig-65d870dce5d1a img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65d870dce5d1a img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65d870dce5d1a img{#fig-65d870dce5d1a img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65d870dce5d1a img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65d870dce5d1a img{#fig-65d870dce5d1a img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}
Overal drempels neerleggen is geen praktische oplossing.

Brede steun

De campagne van de G4 lijkt al in goede smaak te vallen bij de Tweede Kamer. Vorig jaar wist een motie met dezelfde van GroenLinks-kamerlid Suzanne Kröger een meerderheid te halen. Toenmalig minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen ging echter niet mee in het plan.

@media (max-width: 680px){#fig-65d870dce5e0d img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65d870dce5e0d img{#fig-65d870dce5e0d img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65d870dce5e0d img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65d870dce5e0d img{#fig-65d870dce5e0d img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65d870dce5e0d img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65d870dce5e0d img{#fig-65d870dce5e0d img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Oo op lokaal niveau is er meer dan voldoende steun. Zo volgden Leiden en Groningen al het voorbeeld van de grote vier door alle mogelijke wegen van 30-bordjes te voorzien, en stelde Gouda de lager limiet zelfs al als absolute norm in binnen de bebouwde kom.

Of langzamer (en waarschijnlijk meer afgeleid) rondtuffen tussen de e-steps en snorfietsen daadwerkelijk de veiligheid zal verbeteren durven we niet te zeggen. Maar lijkt er sterk op dat 50 rijden binnen de bebouwde kom hoe dan ook een verre herinnering zal worden. Net als 120/130, weet je nog?.