Belangengroep zet kilometerheffing weer op de agenda

Met het kabinet nog midden in een rommelige formatieperiode wordt de gevreesde kilometerheffing weer van stal gehaald. Het nieuwe systeem moet helpen.

Belangengroep zet kilometerheffing weer op de agenda

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Althans, dat denkt de belangengroep achter het Autobelastingenplan 2022-2030. Na meerdere mislukte pogingen probeert de organisatie de kilometerheffing wederom aan te dragen bij de politiek. De belangengroep bestaat uit autolobbies ANWB, BOVAG, VNA, RAI Vereniging Personenauto en Lichte Bedrijfswagen en eco-club Natuur&Milieu. Samen wil de 'coalitie' aansturen op een plan dat vooral dient om de uitstoot van het Nederlandse wagenpark terug te dringen.

Betalen naar Gebruik

Nare termen zoals kilometerheffing en rekeningrijden worden door de groep vervangen door het zachtere 'Betalen naar Gebruik' (BnG). In plaats van zich te baseren op het gewicht en de brandstof van de auto zal het nieuwe systeem zijn tarieven baseren op de uitstoot. Dat betekent dus dat er voor elektrische auto's niet betaald hoeft te worden, net zoals dat nu het geval is. Zoals met zo veel 'radicale plannen' is BnG gericht op het magische jaar 2030. De lobbyisten noemen namelijk een invoeringsperiode van 8,5 jaar.

In de tussentijd

Het initiatief vraagt om de vastlegging van een uitgewerkt BnG-systeem in een kaderwet. Dat moet dit jaar nog gebeuren, zodat er naar een emissievrije toekomst gewerkt kan worden voor 2030. Terwijl BnG gefaseerd ingevoerd wordt moet de overheid vervolgens de instroom van 'nulemissievoertuigen' bevorderen, onder andere door het bestaande belastingsysteem zo in te richten dat mensen vrijwillig overstappen naar EV's.

Ook moet de burger bewuster gaan worden van 'reisbewegingen'. In normaal Nederlands betekent dat thuisblijven tenzij het niet anders kan. Klinkt bekend.

Enige flexibiliteit is er wel in het plan: daar waar accu's nog niet mogelijk zijn moet er gebruikt gaan worden van biobrandstoffen en synthetische brandstoffen om de uitstoot zoveel mogelijk te verminderen. Denk bijvoorbeeld aan vrachtvervoer.

Goedkoper

Naast alle milieudoelen meldt de coalitie trots dat hun plannen bovendien minder geld gaan kosten...voor de overheid. De plannen zouden een kwart meer CO2-reductie realiseren tegen een fractie van de kosten van het voorstel van de door het kabinet aangestelde studiogroep Van Geest.

Niets concreet

Concrete cijfers over de tarieven voor autobezitters zijn er nog niet. Ook wordt er geen woord gerept over de manier waarop de gereden kilometers geregistreerd gaan worden. We durven er wel op in te zetten dat het voor de gemiddelde bestuurder een stuk duurder gaat worden. En naar je privacy kun je natuurlijk ook wel fluiten. Marc Klaver van AutoWeek ziet het in ieder geval somber in:

Nieuws
  • Volkswagen
  • BOVAG